POGOJI POSLOVANJA

Splošne in ostale pogoje poslovanja določa Heiltropfen Lab. LLP, 27 Old Gloucester street, London WC1N 3AX, United Kingdom, ki na portalu sodabikarbona.si prodaja v svojem imenu in za svoj račun. Heiltropfen Lab. LLP odgovarja za objavljene vsebine in izvedbo naročil skladno z objavljenimi pogoji.

Za zadovoljstvo naših kupcev skrbimo predvsem s:

 • posluhom za potrebe naših kupcev in prizadevanjem za reševanje težav, nesporazumov in zapletov
 • ažurnim vnosom točnih informacij o naši ponudbi
 • razpoložljivostjo za dodatna pojasnila ter pomoč v celotnem procesu nakupa in v času po nakupu.

KAKO KUPITI

Željeni izdelek naložite v košarico in vsa vaša naročila od začetka do konca avtomatsko ureja spletna trgovina. V primeru kakršnihkoli zapletov nas kontaktirajte!

REGISTRIRANI UPORABNIKI - ČLANI

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije.

Geslo je anonimno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

 

UGODNOSTI ZA REGISTRIRANE UPORABNIKE

Registrirani uporabniki lahko kupujejo v vseh oddelkih portala sodabikarbona.si pod najugodnejšimi pogoji.

 

ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE

Kontaktirajte nas in dogovorili se bomo za ustrezne količinske rabate in popuste na zvestobo!

 

SPLOŠNI POGOJI

Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.

Naše podjetje in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.

Naše podjetje in pravne ter fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, medsebojne obveznosti urejajo s posebno pogodbo v pisni obliki oziroma sprejemom pogojev ob izvedbi registracije na tej strani. V primerih, ko naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravno-organizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.

KOMERCIALNI POGOJI

Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila.

Vse cene veljajo za en (1) kos, če ni drugače navedeno.

Pri vsakem nakupu je mogoče uveljaviti le en popust. V primerih uveljavljanja več popustov naenkrat, program avtomatično izbere in za določitev prodajne cene uporabi najvišji popust.

Izberite način plačila, ki vam najbolj odgovarja. Več v kategoriji – načini plačila.

Naročila lahko dostavimo na vaš naslov ali na drug naslov po vaši izbiri. Več o pogojih in rokih dostave ter osebnem prevzemu - tukaj.

 

ODSTOP OD POGODBE, REKLAMACIJE IN GARANCIJA

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico da v zakonskem roku odstopijo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Reklamacije, vračila, uveljavljanje garancije in stvarne napake:

Reklamacije ob prevzemu pošiljke

Če ste prejeli neustrezno število naročenih izdelkov, ki se razlikuje od količine na prevzemnih dokumentih ali je prišlo do poškodbe blaga med prevozom, se obrnite na dostavno službo, ki je izvršila dostavo. Kontaktni podatki vključno z navodili za izvedbo postopka reklamacije so navedeni na dokumentaciji, ki jo prejmete ob prevzemu blaga od dostavljalca.

Če sumite, da je bila pošiljka med dostavo poškodovana, prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljalca. Vse kasnejše reklamacije glede poškodb blaga ali prevzete količine prevozniki upoštevajo le izjemoma in jih tudi naše podjetje ne more rešiti ali upoštevati. Morebitne poškodbe vnesite v zapisnik, katerega je dostavljalec dolžan podpisati.

Zavrnitve in spremembe računov

Prosimo, da se pred oddajo naročila prepričate o ustreznosti podatkov, ki bodo navedeni na računu. Če ste davčni zavezanci, ta podatke vnesite v svojem profilu pred oddajo naročila. Fizične osebe, ki želijo, da je račun izstavljen na pravno osebo in tudi obratno ter pravne osebe, ki naročajo blago za druga podjetja in organizacije iz njihove skupine prav tako prosimo, da oddajo naročilo s pravimi podatki. Kasnejše spreminjanje računa je zamudno in v določenih primerih tudi nemogoče. Vsekakor ni mogoče zavrniti računa in zahtevati novega na naslov druge osebe po preteku osmih (8) dni od prevzema blaga. Vse upravičene in s temi pravili skladne zahteve za zamenjavo naslova prejemnika računa bomo izvedli tako, da bomo najprej stornirali prvo naročilo in pripravili novo ponudbo in račun za novega prejemnika.

Vračilo izdelkov - odstop od pogodbe

Fizične osebe imajo pri pogodbah sklenjenih na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico, da v roku 14 dni po prejemu izdelka na kontaktni naslov sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V primeru, ko fizična oseba odstopi od pogodbe s sporočilom na kontaktni naslov, mora prejeto blago na naš naslov vrniti najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.

Če želite izdelek vrniti na naš naslov brez predhodne odpovedi, morate izjavo o odstopu od pogodbe ali izpolnjen obrazec za vračilo blaga dodati k izdelku; zgolj vračilo izdelka ne šteje kot odstop od pogodbe.

Prosimo, da vračilu priložite kopijo računa in pravilno izpolnjen obrazec za vračilo blaga in tako zagotovite najhitrejšo izvedbo postopka.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Če izdelke začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe. Tudi sicer naj bodo izdelki, ki jih vračate, nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži. Priporočamo vam, da izdelkov, pri katerih takoj po prejemu ugotovite, da barva, velikost ali katera izmed drugih lastnosti ni taka kot ste si predstavljali, ne odpirate v celoti ali jih sploh ne odprete, če je to mogoče. Pri odpiranju embalaže pazite, da embalaže ne poškodujete, ter da embalažo vključno z vso vsebino, ki je varovala vaš izdelek in posamezne dodatke, skrbno shranite vsaj pol leta od dneva prevzema, tako da bodo vaši stroški pri morebitnem vračilu čim manjši. Upoštevajte, da sami odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo.

Vračilo prejetega plačila bomo izvedli v najkrajšem možnem roku, ki ne bo daljši od 14 dni, z nakazilom na vaš račun (le tega morate ob vračilu navesti). Edini strošek, ki v tem primeru bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga ter v primeru, ko vrnjeni izdelki niso nepoškodovani in v nespremenjeni količini, tudi ustrezna odškodnina, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu. Odškodnina za znižano vrednost izdelka znaša:

 •    v primeru, da je originalna embalaža izdelka poškodovana ali nepopolna, najmanj 15% vrednosti izdelka,
 •    v primeru vidne uporabe izdelka (vidne manjše poškodbe oziroma spremembe na izdelku) najmanj 25% vrednosti kupnine, oziroma več, če gre za okvare, odrgnine ali druge na izdelku trajno vidne posledice uporabe; tovrstnih poškodb, ki jih niste prijavili takoj po prevzemu izdelka.

Pozor!

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo.

Pri nakupu v naši ali drugi pooblaščeni trgovini po oddaji prednaročila preko spleta ne gre za sklenitev pogodbe na daljavo.

Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v navedenih in drugih podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine pa ne vračamo.

Reklamacije

V primerih, ko ste prejeli pošiljko, kateri niso priloženi vsi dokumenti, navodila v slovenskem jeziku, garancije, podatki na računu niso pravilni ter v drugih podobnih primerih, prosimo, da se z opisom pomanjkljivosti obrnete na kontaktni naslov. V najkrajšem možnem roku vam bomo posredovali ustrezno pojasnilo, navodila ali dostavili manjkajoči material.

V primerih, ko je s prejetim izdelkom karkoli narobe v taki meri, da ga želite zamenjati, ga lahko vrnete na naš naslov. Izdelki, ki jih vračate, naj bodo nerabljeni, nepoškodovani oziroma takšni kot ste jih prejeli ter v originalni embalaži, sicer vam bomo v primeru vašega vračila izdelka obračunali ustrezno odškodnino, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu blaga. Več o tem v poglavju Vračilo izdelkov. Pri vračilu obvezno priložite kopijo računa in obrazec za vračilo blaga. Če nam boste poslali izdelek brez računa in pravilno izpolnjenega obrazca za vračilo blaga, vas bomo z e-pošto zaprosili za manjkajočo dokumentacijo. Prosimo, da upoštevate, da kot datum prejema izdelka šteje datum, ko prejmemo izdelek in celotno zahtevano dokumentacijo. V primerih, ko zahtevane dokumentacije ne boste dostavili v roku 7 dni po oddaji našega obvestila, vam bomo izdelek na vaše stroške vrnili.

Določila prejšnjega odstavka smiselno veljajo tudi za vse nakupe podjetij ter drugih pravnih oseb ter za potrošnike, ki nakupa niso opravili s sklenitvijo pogodbe na daljavo in želijo odstopiti od pogodbe.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo. Upravičenost vaše reklamacije bomo preverili ter vas v roku 8 dni obvestili o rezultatu postopka in nadaljnjih korakih.

Garancija in pooblaščeni servisi

Vsi izdelki imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno menjavo izdelka v garancijskem roku. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen vsakemu izdelku. Pravice iz naslova garancije lahko uveljavljate pri nas.

Garancijo lahko na uveljavljate z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu! Imate nepotrjen garancijski list? Brez skrbi! V tem primeru skladno z 18. členom Zakona o varstvu potrošnikov ne potrebujete garancijskega lista, ki ga je potrdil prodajalec.

Prosimo, da pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije upoštevate, da garancija praviloma ne velja za: potrošni material, baterije…

Garancija preneha veljati pri:

 • okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela....)
 • če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja
 • pri spremembah na aparatu
 • pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
 • pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
 • pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
 • pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
 • pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja.

Stvarne napake

Podjetje nosi odgovornost za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga v skladu z določbami ZVPot oziroma v enem letu za rabljeno blago. V tem primeru:

 • brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali
 • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali
 • izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali
 • vrnemo celotni plačani znesek.

Izdelek nam dostavite v pregled. Prosimo, da izdelku priložite obrazec za vračilo blaga, tako da bo postopek hitreje stekel.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo.

V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni po prevzemu izdelka na sedežu podjetja, pisno obvestimo, da je napaka sporna.

Pozor! V primerih, ko je prijavljena stvarna napaka na izdelku sporna, vam bomo po zaključku postopka izdelek vrnili v enakem stanju, kot je bil prevzet.

 

NAROČANJE - SKLEPANJE POGODBE NA DALJAVO

Pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku. Hranimo jih v elektronski obliki na sedežu podjetja. Kupci lahko zahtevajo kopijo v .pdf formatu preko našega kontaknega naslova.

Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi. V primerih oddaje naročil z osebnim prevzemom na sedežu podjetja, se šteje, da je pogodba dokončno sklenjena s prevzemom in plačilom naročenih izdelkov.

 

NAKUPI Z OSEBNIM PREVZEMOM PRI NAS

Preko spleta enostavno oddate naročilo in izberete plačilo po predračunu. Storitve gotovinskega poslovanja ne nudimo. Nakup zaključite z obiskom na sedežu našega podjetja.

 

IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

Naše podjetje bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričelo v najkrajšem možnem času. O začetku izvedbe vašega naročila vas bomo obvestili s sporočilom na vaš elektronski naslov.

Naročila, ki niso oddana skladno s temi pogoji ali pa so bili pri uveljavitvi komercialnih pogojev pri oddaji naročila uporabljeni načini, ki jih lahko označimo kot nedovoljeno uporabo elektronske izmenjave podatkov, bodo stornirana.

Naše podjetje lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke dogovora, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ptuju.

Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje dostopa do storitev članom in uporabnikom z veljavnostjo od objave spremembe dalje.

Potrošnik ima možnost izbrati tudi izvensodno reševanja sporov. Seznam izvajalcev izvensodnega reševanja sporov in povezava do Zakona o izvensodnem reševanju sporov na tej povezavi:

 http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_varstvo_potrosnikov_in_konkurence/seznam_izvajalcev_irps/http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_varstvo_potrosnikov_in_konkurence/seznam_izvajalcev_irps/

 

ELEKTRONSKA POŠTA

Uporabnik z registracijo soglaša, da lahko upravitelj pri komunikaciji uporablja elektronsko pošto, pri čemer le ta vključuje najmanj posredovanje naslednje e-pošte:

 • potrdilo, da je bilo naročilo uspešno oddano
 • potrdilo, da je naročilo v fazi izvedbe
 • obvestilo, da je bilo naročilo oddano dostavni službi
 • obvestilo, da je naročilo pripravljeno za prevzem
 • zahvala z obvestilom o morebitnem zbranem številu točk v preteklem mesecu in informacijo o iz tega izhajajočih ugodnostih v začetku tekočega meseca za pretekli mesec

Sprejem komercialnih sporočil lahko vsak uporabnik ureja sam v svojem profilu.

Več o tem zakaj in kako bomo uporabili vaše podatke.